Image

อาการนี้เกิดจากคาปากรองของวงจรซีพียูมีการรั่วไหลของกระแส ให้เปลี่ยน จาก proadlizer

เป็น tantalum 330 5 ตัว หรือ 470 4ตัว

หรือลองเสริมตรงตำแหน่งที่ว่าง ด้วย 330 หรือ 470 ตัวเดียวก่อน เพื่อทดสอบอาการ

รับทำวิจัยตลาด บริษัท แอดวานซ์รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
โทร. : 02-509-7219 มือถือ: 098-309-8297

โทร. 061-583-4473
E-mail : innics@gmail.com
website : http://www.innics.com
รับทำวิจัยตลาด http://www.arcresearch.co.th
อสังหาริมทรัพย์ http://www.jttproperty.com
เมนบอร์ดมือสอง http://www.mainboardonline.com