เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้ได้แบ่งระดับของสมาชิกไว้เพื่อให้สะดวกในการเข้าใช้ข้อมูลในแต่ละส่วนกรุณา ล็อกอิน ด้วยชื่อสมาชิกของท่าน สำหรับท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิกกรุณา สมัครสมาชิก ก่อน แล้วทำการล็อกอินด้วยชื่อสมาชิกของท่านหลังจากทำการเปิดการใช้งานผ่านอีเมล์ที่ท่านใช้สมัคร

ระดับสมาชิก:

สมาชิกทั่วไป | เข้าใช้งานเว็บบอร์ดช่างซ่อมคอมพิวเตอร์, ช่างซ่อมโน๊ตบุ๊คได้

สมาชิก ช่างซ่อมเมนบอร์ด PC | เข้าใช้งานในส่วนของสมาชิกทั่วไปได้ทั้งหมด, เข้าใช้งานในส่วนของช่างซ่อมเมนบอร์ดได้

สมาชิก ช่างซ่อมเมนบอร์ด โน๊ตบุ๊ค | เข้าใช้งานในส่วนของสมาชิกทั่วไปได้ทั้งหมด เข้าใช้งานในส่วนของช่างซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊คได้

สมาชิก ร้านซ่อม | เขียนบล็อกส่วนตัวได้, เข้าใช้เว็บบอร์ดช่างซ่อมได้ทั้ง PC และ Notebook, เข้าใช้งานเว็บไซต์ในส่วนของสมาชิกทั่วไปได้ทั้งหมด