ข้อควรระวังและความปลอดภัยในการใช้เครื่องถอดเปลี่ยน-bga-vga-แบบอินฟราเรด