การเรียน การสอน ซ่อมเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์

สำหรับท่านที่สนใจเรียนซ่อมเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ เปิดหลักสูตรสำหรับผู้ต้องการประกอบอาชีพช่างซ่อมเมนบอร์ด เพื่อนำไปเปิดร้านซ่อมเอง หรือจะทำงานในองค์กร์ทางธุรกิจที่เกี่ยวกับการซ่อม เมนบอร์ด คอมพิวเตอร์