เรียนซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค 8900 บาท(คอร์สนี้ปิดแล้วครับ)

รายละเอียดการเรียนการสอน และวันเปิดฝึกอบรมซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค ปี 2555

หัวข้อการเรียนรู้

หัวข้อ จำนวนชั่วโมง
ทฤษฏี ปฏิบัติ
ความปลอดภัยในการทำงาน 1 0
เครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค 2 0
การถอดเปลี่ยนอะไหล่ต่างๆบนเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค 2 8
อิเลคทรอนิกส์สำหรับช่างซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค 2 0
หลักการทำงาน และส่วนประกอบของโน๊ตบุ๊ค 1 3
ส่วนประกอบและหลักการทำงานของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค 2 0
บล๊อกไดอะแกรม และวงจรอิเลคทรอนิกส์ของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค 5 0
เทคนิคการตรวจซ่อมอาการเสียต่างๆ 2 2
การวัดและประเมินผล

เนื้อหา

ความปลอดภัยในการทำงาน

เรียนรู้ข้อควรระวัง และความปลอดภัยในการทำงาน ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า และเครื่องมือซ่อมที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องมือซ่อมที่ให้ความร้อน น้ำยาเคมีภัณฑ์ ทีใช้ในการซ่อม อุปกรณ์ของมีคมต่างๆ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ  และความเสียหายต่างๆอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เรียนรู้ความปลอดภัยต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน ชิ้นงาน และสถานประกอบการ

เครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

ทำความรู้จักกับเครื่องมือต่างๆที่ต้องใช้ในการซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค เรียนรู้การใช้งานเครื่องมือ น้ำยาเคมี อุปกรณ์ช่วยเหลือในการซ่อมต่าง เพื่อให้ใช้งานเครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมได้อย่างถูกต้อง เช่นหัวเป่าลมร้อน หัวแร้ง เครื่องถอดเปลี่ยนไอซี BGA VGA คุณสมบัติของฟลั๊กแต่ละชนิด มัลติมิเตอร์ที่ใช้ในการตรวจวัด เครื่องโปรแกรมอีพรอม ฯลฯ

การถอดเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆบนเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ การถอดเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์บนเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค การถอดเปลี่ยนพอร์ดต่างๆ การถอดเปลี่ยนอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ ( R C L DIODE FET IC) แบบ SMD, การถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ IC BGA VGA การรีบอลขาไอซี BGA VGA การถอดเปลี่ยน socket ขนาดเล็กต่างๆ

อิเลคทรอนิกส์สำหรับช่างซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับอิเลคทรอนิกส์ อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ต่างๆที่ใช้ในเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค คุณสมบัติ รูปร่าง การตรวจวัดดีเสีย

หลักการทำงานและส่วนประกอบของโน๊ตบุ๊ค

เรียนรู้หลักการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คโดยรวม ส่วนประกอบต่างๆของโน๊ตบุ๊ค หลักการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆ

ส่วนประกอบและหลักการทำงานของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

เรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆของเมนบอร์ดโน๊ตบุค หน้าที่และการทำงานของตัวอุปกรณ์ไอซีวงจรรวมต่างๆ

บล๊อกไดอะแกรม และวงจรอิเลคทรอนิกส์ของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

เรียนรู้บล๊อกไดอะแกรมของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊คโดยรวม และแบบแยกส่วนตามอุปกรณ์ของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค เรียนรู้วงจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค วงจรภาคจ่ายไฟ และวงจรส่วนประกอบต่างๆ

เทคนิคการตรวจซ่อมอาการเสียต่างๆของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

เรียนรู้เทคนิกการตรวจซ่อม การตรวจวัด การวิเคราะห์วงจรโดยรวม เพื่อทำการตรวจซ่อมอาการเสียต่างๆของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊คได้อย่างรวดเร็วและตรงประเด็น

 ตารางกำหนดการฝึกอบรม

เดือน วันที่ จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
พฤษภาคม 9-11
มิถุนายน 11-15 ไม่เกิน 6 ท่าน
กรกฏาคม 16-20 ไม่เกิน 6 ท่าน
สิงหาคม 13-17 ไม่เกิน 6 ท่าน
กันยายน 10-14 ไม่เกิน 6 ท่าน
ตุลาคม 15-19 ไม่เกิน 6 ท่าน
พฤศจิกายน 12-16 ไม่เกิน 6 ท่าน
ธันวาคม 10-14 ไม่เกิน 6 ท่าน
  • ไม่เข้าใจลงทะเบียนเรียนซ้ำได้ใหม่ตามเวลาที่เปิดสอน โดยแจ้งล่วงหน้า 15 วัน ก่อนรอบถัดไป

 พื้นฐานของผู้เรียน

  • ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานด้านการซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์มาบ้าง

 *****ปิดคอร์สแล้วครับ********

ที่ดิน 19.5 ไร่ ติดชายหาด เขาขาด ภูเก็ต Land 19.5 Rai At Khaokhad Beatch Phuket

เรียนซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค เพื่อประกอบอาชีพช่างซ่อมโน๊ตบุ๊ค

เปิดคอร์สพิเศษสำหรับท่านที่ต้องการเรียนซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊คเพื่อ ประกอบอาชีพ เพียง 9,000 บาท ก็เป็นช่างซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊คมืออาชีพได้ ด้วยการนำประสบการณ์ตรงและเทคนิคการซ่อมที่ใช้ซ่อมจริงมาถ่ายทอดให็แบบเต็มๆ

เรียนรู้และฝึกการถอดเปลี่ยนอะไหล่ต่างๆของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค เพื่อให้ทำการถอดเปลี่ยนอะไหล่ต่างๆได้อย่างปลอดภัยสวยงามไม่ทำให้ชิ้นงาน เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมเมื่อทำการซ่อมชิ้นงานจริง

 

เรียนรู้การถอดเปลี่ยนอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ไอซี และอุปกรณ์ SMT (serface mount technology) ที่เป็นส่วนประกอบของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

 

 

เรียนรู้การรีบอลขาไอซี BGA VGA

 

 

การนำกาว  epoxy rebounding กาวแดง ออกจากขอบของไอซีก่อนทำการถอด ด้วยเครื่องถอดเปลี่ยนไอซี BGA (BGA rework)

 

 

เรียนรู้และฝึกการเก็บตะกั่วบนเมนบอร์ดหลังจากการถอดไอซี BGA VGA ของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊คตัวที่เสียออก เพื่อให้วางตัวใหม่ได้อย่างเรียบร้อย

 

 

เรียนรู้และฝึกการถอดและวางไอซี BGA VGA ที่เป็นส่วนประกอบของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

 

เรียนรู้เกี่ยวกับการโปรแกรมอีพรอม (Flash BIOS) ด้วยเครื่องโปรแกรมอีพรอม และเครื่องโปรแกรม SPI ROM แบบ Fast write การ backup ข้อมูลไบออสจาก ROM เพื่อเก็บเป็นไฟล์ไว้ใช้งานด้วยเครื่องโปรแกรม และ Utilities บนวินโดว์

 

เรียนรู้เกี่ยวกับบล๊อกไดอะแกรม โครงสร้างการทำงานของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค การเชื่อมต่อสัญญาณ และไฟฟ้าบนเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

 

เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องใช้ในการซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค รายละเอียดอุปกรณ์ การตรวจวัดดีเสีย และวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 061-583-4473

รับทำวิจัยตลาด บริษัท แอดวานซ์รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
โทร. : 02-509-7219 มือถือ: 098-309-8297