บริการจัดฝึกอบรมช่างซ่อมโน๊ตบุ๊ค-ซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

บริการจัดฝึกอบรม ทั้งแบบบุคคล และแบบกลุ่ม สำหรับองค์กรที่ต้องการยกระดับฝีมือของพนักงานเข้าสู่การซ่อมโน๊ตบุ๊คในระดับเมนบอร์ด

ในการฝึกอบรมซ่อมโน๊ตบุ๊คในระดับเมนบอร์ดนั้นผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ

1. ฝึกการถอดเปลี่ยนอะไหล่ บนเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค ที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบบัดกรีทั่วไป ซ็อกเก็ต อุปกรณ์ SMT และ BGA ด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมจริง หัวแร้ง หัวเป่าลมร้อน เครื่องถอดเปลี่ยน BGA (BGA Rework), การรีบอลเพื่อสร้างขาไอซี BGA ใหม่ การฝึกปฏิบัตินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความชำนาญในการถอดเปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์ต่างๆได้อย่างเรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัย ถนอมชิ้นงานให้ใช้งานได้ยาวนานต่อไป

2.เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วงจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค การตรวจวัดอุปกรณ์ การวัดเพื่อตรวจสอบวงจร โครงสร้างและหลักการทำงานของวงจรแบบต่างๆในเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

3.เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ โครงสร้าง และส่วนประกอบของโน๊ตบุ๊ค, เรียนรู้โครงสร้าง และส่วนประกอบของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค, ความสำคัญของไบออส, กระบวนการ power on self test,  ไอซีรอม, การเฟลชไบออส, การแบ็คอัพไฟล์ไบออส

4.เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับเทคนิกการวิเคราะห์หาจุดเสียของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค เทคนิกด้านการวัด การตรวจสอบด้วยอุปกรณ์ช่วยเหลือ การใช้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของวงจรมาทำการตรวจสอบ

5. เรียนรู้การตรวจซ่อมอาการเสียต่างๆ การหาจุดเสีย ของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ครู่นตัวอย่าง