บริการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน ซ่อมเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

บริการฝึกอบรม จัดสอน สำหรับผู้ต้องการเรียนซ่อมเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม หรือแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้านไอทีของเครื่องควบคุมต่างๆที่ใช้งานในโรงงานอุตสหกรรม