บริการซ่อมเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

บริการงานซ่อมเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรรม ทั้งจากลูกค้าโดยตรง และจากผู้ให้บริการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรต่างๆภายในโรงงาน ซึ่งคอมพิวเตอร์เหล่านี้ มีคุณสมบัติเฉพาะงาน ซึ่งมีอุปกรณ์ที่แตกต่างจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั่วไป และมีราคาแพง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานเหล่านี้หากเสียหาย ต้องมีการซ่อมบำรุง อาจต้องส่งไปทำการซ่อมต่างประเทศ ซี่งทำให้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และใช้เวลาในการขนส่ง การซ่อมสินค้าเหล่านี้จึงเป็นทางเลือกของผู้ใช้งานทั้งในเรื่องของราคา และเวลา ทำให้สามารถใช้งานได้เร็วขึ้น และประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง

 

 

server spec

full pc board

back plan