เรียนซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค 8900 บาท(คอร์สนี้ปิดแล้วครับ)

รายละเอียดการเรียนการสอน และวันเปิดฝึกอบรมซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค ปี 2555

หัวข้อการเรียนรู้

หัวข้อ จำนวนชั่วโมง
ทฤษฏี ปฏิบัติ
ความปลอดภัยในการทำงาน 1 0
เครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค 2 0
การถอดเปลี่ยนอะไหล่ต่างๆบนเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค 2 8
อิเลคทรอนิกส์สำหรับช่างซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค 2 0
หลักการทำงาน และส่วนประกอบของโน๊ตบุ๊ค 1 3
ส่วนประกอบและหลักการทำงานของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค 2 0
บล๊อกไดอะแกรม และวงจรอิเลคทรอนิกส์ของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค 5 0
เทคนิคการตรวจซ่อมอาการเสียต่างๆ 2 2
การวัดและประเมินผล

เนื้อหา

ความปลอดภัยในการทำงาน

เรียนรู้ข้อควรระวัง และความปลอดภัยในการทำงาน ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า และเครื่องมือซ่อมที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องมือซ่อมที่ให้ความร้อน น้ำยาเคมีภัณฑ์ ทีใช้ในการซ่อม อุปกรณ์ของมีคมต่างๆ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ  และความเสียหายต่างๆอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เรียนรู้ความปลอดภัยต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน ชิ้นงาน และสถานประกอบการ

เครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

ทำความรู้จักกับเครื่องมือต่างๆที่ต้องใช้ในการซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค เรียนรู้การใช้งานเครื่องมือ น้ำยาเคมี อุปกรณ์ช่วยเหลือในการซ่อมต่าง เพื่อให้ใช้งานเครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมได้อย่างถูกต้อง เช่นหัวเป่าลมร้อน หัวแร้ง เครื่องถอดเปลี่ยนไอซี BGA VGA คุณสมบัติของฟลั๊กแต่ละชนิด มัลติมิเตอร์ที่ใช้ในการตรวจวัด เครื่องโปรแกรมอีพรอม ฯลฯ

การถอดเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆบนเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ การถอดเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์บนเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค การถอดเปลี่ยนพอร์ดต่างๆ การถอดเปลี่ยนอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ ( R C L DIODE FET IC) แบบ SMD, การถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ IC BGA VGA การรีบอลขาไอซี BGA VGA การถอดเปลี่ยน socket ขนาดเล็กต่างๆ

อิเลคทรอนิกส์สำหรับช่างซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับอิเลคทรอนิกส์ อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ต่างๆที่ใช้ในเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค คุณสมบัติ รูปร่าง การตรวจวัดดีเสีย

หลักการทำงานและส่วนประกอบของโน๊ตบุ๊ค

เรียนรู้หลักการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คโดยรวม ส่วนประกอบต่างๆของโน๊ตบุ๊ค หลักการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆ

ส่วนประกอบและหลักการทำงานของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

เรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆของเมนบอร์ดโน๊ตบุค หน้าที่และการทำงานของตัวอุปกรณ์ไอซีวงจรรวมต่างๆ

บล๊อกไดอะแกรม และวงจรอิเลคทรอนิกส์ของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

เรียนรู้บล๊อกไดอะแกรมของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊คโดยรวม และแบบแยกส่วนตามอุปกรณ์ของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค เรียนรู้วงจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค วงจรภาคจ่ายไฟ และวงจรส่วนประกอบต่างๆ

เทคนิคการตรวจซ่อมอาการเสียต่างๆของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

เรียนรู้เทคนิกการตรวจซ่อม การตรวจวัด การวิเคราะห์วงจรโดยรวม เพื่อทำการตรวจซ่อมอาการเสียต่างๆของเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊คได้อย่างรวดเร็วและตรงประเด็น

 ตารางกำหนดการฝึกอบรม

เดือน วันที่ จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
พฤษภาคม 9-11
มิถุนายน 11-15 ไม่เกิน 6 ท่าน
กรกฏาคม 16-20 ไม่เกิน 6 ท่าน
สิงหาคม 13-17 ไม่เกิน 6 ท่าน
กันยายน 10-14 ไม่เกิน 6 ท่าน
ตุลาคม 15-19 ไม่เกิน 6 ท่าน
พฤศจิกายน 12-16 ไม่เกิน 6 ท่าน
ธันวาคม 10-14 ไม่เกิน 6 ท่าน
  • ไม่เข้าใจลงทะเบียนเรียนซ้ำได้ใหม่ตามเวลาที่เปิดสอน โดยแจ้งล่วงหน้า 15 วัน ก่อนรอบถัดไป

 พื้นฐานของผู้เรียน

  • ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานด้านการซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์มาบ้าง

 *****ปิดคอร์สแล้วครับ********