หมวดหมู่: ซ่อมโน๊ตบุ๊ค

ต่อตรงพัดลม acer aspire 4551 4551g

จั้ม ขา 1 กับ ขา 20 ของ ไอซีคุมไฟจ่ายพัดลม ตำแหน่ง U11 …

Read More “ต่อตรงพัดลม acer aspire 4551 4551g”

aspire 4752 เปิดติดไม่ขึ้นภาพ หรือเข้าวินโดว์แล้วดับ

อาการนี้เกิดจากคาปากรองของวงจรซีพียูมีการรั่วไหลของกระแ …

Read More “aspire 4752 เปิดติดไม่ขึ้นภาพ หรือเข้าวินโดว์แล้วดับ”

aspire 4750 เปิดไม่ติด ไม่มี 3 v 5 v

อาการ นี้ อาจมีการเสีย สองส่วนคือ ตัวคุม 3 v 5v หรือ ไบ …

Read More “aspire 4750 เปิดไม่ติด ไม่มี 3 v 5 v”

aspire 4551g เปิดติดไม่ขึ้นภาพ

อากาารเสีย: เปิดเครื่องได้ปกติ ไฟแสดงสถานะปกติ แต่ไม่แส …

Read More “aspire 4551g เปิดติดไม่ขึ้นภาพ”

compaq V3000 เปิดเครื่องได้ แต่ไม่ขึ้นภาพ

notebook HP – compaq  รุ่น V3000 เปิดติดไม่ขึ้นภา …

Read More “compaq V3000 เปิดเครื่องได้ แต่ไม่ขึ้นภาพ”

samsung R439 ใส่อะเด็ปเตอร์ เปิดติดแล้วดับทันที ใช้แบตเตอรี่ปกติ

แจ้งอาการมาว่าไม่ชาร์ตแบตเตอรี่ แต่จาการตรวจสอบ โดยการถ …

Read More “samsung R439 ใส่อะเด็ปเตอร์ เปิดติดแล้วดับทันที ใช้แบตเตอรี่ปกติ”

compaq CQ40 เปิดติดไม่ขึ้นภาพ

โน๊ตบุ๊ค compaq CQ40 CQ40-301AX ลูกค้าแจ้งอาการเสียเปิด …

Read More “compaq CQ40 เปิดติดไม่ขึ้นภาพ”

Acer Aspire 4750G USB ใช้ไม่ได้

อาการเสีย: พอร์ตยูเอสบี ใช้งานไม่ได้ เสียบอุปกรณ์แล้วระ …

Read More “Acer Aspire 4750G USB ใช้ไม่ได้”

ต่อตรงพัดลม cq40 AMD

จั้มขา 4-5 ของ เฟตตำแหน่ง Q1 เข้าหากัน จะเป็นการต่อขากร …

Read More “ต่อตรงพัดลม cq40 AMD”

proadlizer capacitor

เป็น คาปาซิเตอร์ ทีมีความจุสูง มีความเที่ยงตรงในการเก็บ …

Read More “proadlizer capacitor”