หมวดหมู่: ซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

การถอดวาง spi rom ด้วยหัวเป่าลมร้อน

adminโทร. 061-583-4473 E-mail : innics@gmail.com websit …

Read More “การถอดวาง spi rom ด้วยหัวเป่าลมร้อน”

การเปลี่ยนรีซิสเตอร์ แบบแพ็กเก็จ 4 ตัวภายในด้วยหัวเป่าลมร้อน

adminโทร. 061-583-4473 E-mail : innics@gmail.com websit …

Read More “การเปลี่ยนรีซิสเตอร์ แบบแพ็กเก็จ 4 ตัวภายในด้วยหัวเป่าลมร้อน”

การเปลี่ยน เซรามิกส์ คาปาซิเตอร์ ด้วยหัวเป่าลมร้อน

adminโทร. 061-583-4473 E-mail : innics@gmail.com websit …

Read More “การเปลี่ยน เซรามิกส์ คาปาซิเตอร์ ด้วยหัวเป่าลมร้อน”

การถอดเปลี่ยน FET N-Chanel แพ็คเก็จ power pack ด้วยหัวเป่าลมร้อน

adminโทร. 061-583-4473 E-mail : innics@gmail.com websit …

Read More “การถอดเปลี่ยน FET N-Chanel แพ็คเก็จ power pack ด้วยหัวเป่าลมร้อน”

การถอดเปลี่ยนคาปาซิเตอร์แบบเซรามิกส์ขนาดเล็กด้วยหัวแร้ง

adminโทร. 061-583-4473 E-mail : innics@gmail.com websit …

Read More “การถอดเปลี่ยนคาปาซิเตอร์แบบเซรามิกส์ขนาดเล็กด้วยหัวแร้ง”

Lenovo ideapad s206 เปิดติดไม่ขึ้นภาพ

อาการ เปิด ติด ไม่ขึ้นภาพ กินกระแส ที่ 0.68 ถึง 0.70 พั …

Read More “Lenovo ideapad s206 เปิดติดไม่ขึ้นภาพ”

ค่าโอมห์ จุด vcc to ground E5-471 เมนบอร์ด ZQ0

adminโทร. 061-583-4473 E-mail : innics@gmail.com websit …

Read More “ค่าโอมห์ จุด vcc to ground E5-471 เมนบอร์ด ZQ0”

ปรับรอบพัดลม E5-471 เมนบอร์ด ZQ0

adminโทร. 061-583-4473 E-mail : innics@gmail.com websit …

Read More “ปรับรอบพัดลม E5-471 เมนบอร์ด ZQ0”

การวัดดีเสีย คาปาซิเตอร์ ด้วยดิจิตัล มัลติมิเตอร์

การ adminโทร. 061-583-4473 E-mail : innics@gmail.com we …

Read More “การวัดดีเสีย คาปาซิเตอร์ ด้วยดิจิตัล มัลติมิเตอร์”

ทำอย่างไรเมื่อลืมตำแหน่งขารอมไบออส

adminโทร. 061-583-4473 E-mail : innics@gmail.com websit …

Read More “ทำอย่างไรเมื่อลืมตำแหน่งขารอมไบออส”