หมวดหมู่: ซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค

การถอดวาง spi rom ด้วยหัวเป่าลมร้อน

การเปลี่ยนรีซิสเตอร์ แบบแพ็กเก็จ 4 ตัวภายในด้วยหัวเป่าลมร้อน

การเปลี่ยน เซรามิกส์ คาปาซิเตอร์ ด้วยหัวเป่าลมร้อน

การถอดเปลี่ยน FET N-Chanel แพ็คเก็จ power pack ด้วยหัวเป่าลมร้อน

การถอดเปลี่ยนคาปาซิเตอร์แบบเซรามิกส์ขนาดเล็กด้วยหัวแร้ง

Lenovo ideapad s206 เปิดติดไม่ขึ้นภาพ

อาการ เปิด ติด ไม่ขึ้นภาพ กินกระแส ที่ 0.68 ถึง 0.70 พั …

Read More “Lenovo ideapad s206 เปิดติดไม่ขึ้นภาพ”

ค่าโอมห์ จุด vcc to ground E5-471 เมนบอร์ด ZQ0

ปรับรอบพัดลม E5-471 เมนบอร์ด ZQ0

การวัดดีเสีย คาปาซิเตอร์ ด้วยดิจิตัล มัลติมิเตอร์

การ

ทำอย่างไรเมื่อลืมตำแหน่งขารอมไบออส